U8

Chlapci narodení po 1.1.2012

U9

Chlapci narodení po 1.1.2011

U10

Chlapci narodení po 1.1.2010

U11

Chlapci narodení po 1.1.2009

U12

Chlapci narodení po 1.1.2008

U13

Chlapci narodení po 1.1.2007

A15

Dievčatá narodené po 1.1.2005