U8

Chlapci narodení po 1.1.2013

U9

Chlapci narodení po 1.1.2012

U10

Chlapci narodení po 1.1.2011

U11

Chlapci narodení po 1.1.2010

U12

Chlapci narodení po 1.1.2009

U13

Chlapci narodení po 1.1.2008

A15

Dievčatá narodené po 1.1.2006